Stefan
Paweł Załęski

 

 

 

 

kontakt:

zaleski at the server protonmail.com

 

 

publikacje:

Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie – Monografie Fundacji Nauki Polskiej, UMK, Toruń 2012, ISBN 978-83-231-2737-6  link1 link2 facebook TXT  

Książka łączy krytyczną analizę socjogenenezy dwu fenomenów ponowoczesności – dyskursu o społeczeństwie obywatelskim oraz zjawiska zwanego potocznie trzecim sektorem.

Weryfikacja popularnych opinii na temat narodzin koncepcji społeczeństwa obywatelskiego doprowadziła do wykazania na podstawie analizy materiałów źródłowych, że antykomunistyczna opozycja nie znała tej koncepcji, wypracowując w czasach pierwszej Solidarności ideę samorządnej Rzeczpospolitej. Badania prasowe ujawniły, że to komunistyczna propaganda winna być uznana za głównego sprawcę w procesie stworzenia i rozpowszechnienia tej koncepcji – w celu legitymizacji neoliberalnej transformacji systemu społeczno-politycznego w Polsce w 1989 roku. Od samych początków przemian społeczeństwo obywatelskie miało stanowić ekwiwalent dla pełnej demokratyzacji systemu politycznego i powstania dojrzałego społeczeństwa politycznego.

Historyczna analiza powstania trzeciego sektora osadzona została w socjologii organizacji i administracji publicznej. Proces neoliberalnej restrukturyzacji państwa opiekuńczego został zidentyfikowany jako główny czynnik rozwoju i ekspansji trzeciego sektora zdefiniowanego w związku z tym jako społeczeństwo opiekuńcze. Finansowane w większości ze źródeł publicznych organizacje opiekuńcze stanowić zaczęły złożony i elastyczny system administracyjny, który przejmuje część funkcji państwa opiekuńczego. System opiekuńczy zmienił w wyniku tego sposób swojego funkcjonowania z uniformizacji, równości i spójności działań na rzecz ich indywidualizacji i kontroli różnic. Po upadku systemu zimnowojennego proces ten został zglobalizowany poprzez politykę strukturalnego dostosowania wyznaczającą zachodnim organizacjom opiekuńczym funkcję redystrybucji zasobów do państw biedniejszych.

ENGLISH SUMMARY – NEOLIBERALISM AND CIVIL SOCIETY

SPIS TREŚCI

Wersja PDF

 

 

artykuły:

Podatki ubezpieczeniowe w perspektywie progresji fiskalnej: efektywność opodatkowania pracy i kapitału dla lewicowych polityk redystrybucji ekonomicznej - Praktyka Teoretyczna 3(33)/2019  link TXT

Społeczeństwo obywatelskie według Solidarności i PZPR - [w:] Kościański, Artur & Misztal, Piotr [red.]: Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 link

Marksizm i społeczeństwo obywatelskie: W stronę hermeneutyki ocenzurowanych znaczeń heglowskiego systemu – Principia tom LIV-LV/2011    link  TXT

Tönnies i społeczeństwo cywilne: Źródła nowoczesnej koncepcji społeczeństwa – Przegląd Socjologii Jakościowej Tom VII nr 2/2011 link TXT

Od klasycznego republikanizmu do nowoczesnego liberalizmu: Jak arystokratyczną filozofię polityczną Hobbesa zdezawuował Hegel swym burżuazyjnym projektem – Przegląd Filozoficzno-Literacki nr 1(30)/2011 link TXT

Szlachetny, obyty, cywilizowany: Obywatel w dobie klasycyzmu Zoon Politikon nr 1/2011 link TXT

Czy Solidarność była społeczeństwem obywatelskim? Jak został zapomniany neorepublikański projekt samorządnej rzeczpospolitej - Kultura i Społeczeństwo tom LIV nr 4/2010 link TXT

Ideal Types in Max Weber’s Sociology of Religion: Some Theoretical Inspirations for a Study of the Religious Field – Polish Sociological Review no. 3(171)/2010 link1 link2  TXT

Filozofia komunitarianizmu i Tocqueville – Przegląd Filozoficzno-Literacki nr 3(28)/2010 link

Społeczeństwo cywilne wobec społeczeństwa politycznego w dobie romantyzmu – Nowa Krytyka nr 23-24/2009 link TXT

Etymologia społeczeństwa obywatelskiego: O problemie tłumaczenia nowoczesnej koncepcji bürgerliche Gesellschaft – Acta Philologica nr 34/2008 link TXT

Tocqueville on Civilian Society: A Romantic Vision of the Dichotomic Structure of Social Reality – Archiv für Begriffsgeschichte Bd. 50/2008 link1 link2 TXT

Społeczne procesy konstruowania koncepcji społeczeństwa obywatelskiego: historyczna analiza dynamiki europejskich języków -Przegląd Socjologiczny 1/2008 link TXT

Propaganda społeczeństwa obywatelskiego w dobie transformacji: Zestawienie zawartości materiałów prasowych – Zeszyty Prasoznawcze nr 3-4/2007 link TXT

Global Non-governmental Administrative System: Geosociology of the Third Sector – [in:] Gawin, Dariusz & Gliński, Piotr [ed.]: Civil Society in the Making, IFiS Publishers, Warszawa 2006 link TXT

Publiczne ciało: Koncepcja cywilizowanego stowarzyszenia w dobie klasycyzmu – Studia Socjologiczne nr 3/2005 link1 link2 TXT


 


 

publicystyka:


Perspektywy aerokomunizmu - nowyobywatel.pl 18-02-2024 link

Kubatury katastrofy klimatycznej - nowyobywatel.pl 01-06-2022 link

Pandemia a finanse służby zdrowia: O opodatkowaniu dochodów z pracy - nowyobywatel.pl 15-10-2020 link

Oddech i kapitalizm. Postapokaliptyczne źródła akumulacji zasobów - Wakat nr 48-49(1-2/2020) link

Funkcjonalne zróżnicowanie podatków majątkowych - nowyobywatel.pl 2-6-2020 link

Między państwem policyjnym a państwem opiekuńczym - Wakat nr 47(4/2019) link

NGO-sy w systemie wyzysku - jagielloński24.pl  26 lipca 2017 link

Gordyjski węzeł składek ZUS - nowyobywatel.pl   4 kwietnia 2017 link

Nie potrzebujemy społeczeństwa obywatelskiego - jagielloński24.pl 22 lutego 2017 link

PiS planuje zacisnąć pętlę podatkową na pracy ubogich - publica.pl 21 lutego 2017 link

Kto jest zakładnikiem neoliberalnych stereotypów? - krytykapolityczna.pl 07 stycznia 2017 link

Fałszywa świadomość podatników kultury - krytykapolityczna.pl 22 grudnia 2016 link

NGO-izacja i ekonomiczna segregacja - nowyobywatel.pl 20 października 2016 link  

Czy Trybunał jest ważniejszy od podatków? - publica.pl 3 maja 2016 link

Co po składkach ZUS? - publica.pl 16 września 2015 link

Bogaci składek ZUS nie płacą - publica.pl 23 lipca 2015 link

NGO-sy i kryzys demokracji - Le Monde-diplomatique 08/102  sierpień 2014 link

Społeczeństwo obywatelskie jako wentyl bezpieczeństwa?  Nowy Obywatel nr 4/2012 link

Miłość w czasach alimentów – Nowy Obywatel nr 1/2009 link

Nie takie znowu pozarządowe – Tygodnik Powszechny nr 38/21.09.2008, dodatek Rzecz Obywatelska nr 6 link

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stat4u